Fixed Home Button

ระบบจะทำการส่ง PSN® CODE ผ่านทาง SMS
ไปยังมือถือเบอร์มือถือที่ท่านระบุ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ PSN สมัคร PSN เดี๋ยวนี้! ช่องทางจำหน่ายบัตร